Ndërlidhjet

Artizanalet në Çarshinë e Vjetër të Shkupit


Artizanalet në Çarshinë e Vjetër të Shkupit
0:00:00

Zejet e vjetra në Shkup po rrezikojnë të shuhen. Të rinjtë shprehin shumë pak interes për të trashëguar mjeshtërinë e punimeve artizanale, por ka dhe të tillë që pavarësisht përfitimeve të pakta, e bëjnë këtë punë me shumë dashuri. (z.j)