Ndërlidhjet

Rekomandimet e opozitës


Rekomandimet e opozitës

1. Qeveria e Kosovës të marrë për obligim distancimin e çfarëdo veprimi tjetërsues të sovranitetit shtetëror, lidhur me proceset e krijimit të strukturave të reja shtetërore në përbërjen e aparatit shtetëror të Republikës së Kosovës.

2. Çdo përfshirje e Qeverisë së Kosovës lidhur me procesin e themelimit të strukturës gjyqësore të quajtur si “Gjykatë Speciale”, të bëhet me raportim dhe pëlqim paraprak të Kuvendit të Kosovës.

3. Presidentja dhe Qeveria e Kosovës të ndërpresin menjëherë procesin e nisur përkitazi me këtë çështje. Kjo për shkak të moslajmërimit dhe mospëlqimit paraprak të Kuvendit të Kosovës.

4. Kuvendi i Kosovës të marrë iniciativën e themelimit të kornizës ligjore për krijimin e strukturës gjyqësore vendore të Kosovës për gjykimin e krimeve të luftës, që do të jetë nën sovranitetin e plotë të Republikës së Kosovës.

XS
SM
MD
LG