Ndërlidhjet

Ngrihet aktakuzë kundër Enver Hasanit


Enver Hasani

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë kundër të pandehurit Enver Hasani për kryerjen e veprave penale: falsifikim i dokumentit zyrtar dhe keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Prokuroria po ashtu ka pushuar hetimet për një vepër penale, për të cilën i pandehuri ka qenë duke u hetuar.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Enver Hasani, në cilësinë e personit zyrtar - kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës - ka vepruar në kundërshtim me autorizimet e tij zyrtare me rastin e vendosjes për kërkesën e presidentes së Republikës së Kosovës në lidhje me dekretin e saj, që ka pasur të bëjë me emërimet e gjyqtarëve ndërkombëtarë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës.

Hasani, sipas aktakuzës, ka nxjerrë aktvendim për papranueshmëri, nga i cili kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme mandatet shtesë si gjyqtarë ndërkombëtarë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës tre persona.

“Gjithashtu, i pandehuri Hasani, me dashje, ka shënuar të dhëna të rreme në aktvendimin e njëjtë mbi papranueshmëri, duke e shënuar në faqen e parë të këtij aktvendimi edhe emrin e një gjyqtari si pjesëmarrës në trajtimin e kësaj çështjeje kushtetuese, i cili nuk kishte marrë pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje”, thuhet në njoftimin e Prokurorit të Shtetit.

XS
SM
MD
LG