Kërkimet për viktimat e luftës gjatë vitit 2020

Xhenana Karabegoviq

Në vitin 2020, në rajon janë zbuluar 24 lokacione me mbetjet mortore të viktimave të luftërave të viteve ‘90. Numri më i madh u zbulua në territorin e Bosnjë e Hercegovinës (BeH). Eshtrat e të paktën 29 viktimave u gjetën në 20 lokacione të ndryshme, në BeH.

Në tri vende në Kroaci janë gjetur mbetjet e gjashtë viktimave, ndërsa në Serbi, ato u zbuluan në një vend. Në Kosovë, mbetjet mortore e të paktën nëntë njerëzve u gjetën gjatë kërkimeve në gjashtë lokacione të ndryshme.

Në vitin 2020, 24 rajone me mbetjet e viktimave të luftërave të viteve 1990 u zbuluan në rajon.

Mësoni vendet ku u gjetën mbetjet. Të dhënat janë nga Instituti për Personat e Zhdukur i Bosnje dhe Hercegovinës, Komisioni për Personat e Zhdukur i Qeverisë së Kosovës dhe Komisioni për Personat e Zhdukur i Qeverisë së Serbisë.

18 Janar 2020

Në Marinci, jo shumë larg Vukovarit në Kroaci, në një varr masiv, u gjetën eshtrat e 4 personave. Identifikimi i mëvonshëm vërtetoi se ata ishin mbrojtës kroatë të Vukovarit që u vranë më 1991.

13 Shkurt 2020

Eshtrat e një personi u zhvarrosën në lokalitetin Bogdanovc afër Vukovarit në Kroaci. Sipas gjetjeve paraprake, mbetjet datojnë që nga lufta e vitit 1991 në Kroaci.

8 Qershor 2020

Në vendin e Duboka - Duboki Potok në malin Vlasiq, në BeH, janë gjetur mbetjet mortore që supozohet se u përkasin viktimave të kombësisë boshnjake, të vrara më 1992.

10 Qershor 2020

Në zonën e Kameniҫko Brdo, Komuna e Bratunacit, në lindje të Bosnjës, u krye një gërmim, gjatë të cilit u gjetën mbetje jo të plota të të paktën dy viktimave të luftës. Supozohet se këto janë viktima të gjenocidit të kryer në korrik të vitit 1995 në zonën e Srebrenicës.

11 Qershor 2020

Mbetjet mortote të një viktime të luftës, u gjetën gjatë një gërmimi në vendin Pusmuliq, Komuna e Srebrenicës në BeH. Supozohet se kjo është një viktimë boshnjake në moshë të mesme, e cila u vra në këtë zonë në gjenocidin e kryer në korrik të vitit 1995.

6 Korrik 2020

Eshtrat e një personi u gjetën në zonën e Veleprometit, në Vukovar të Kroacisë. Ky lokacion ku u gjetën eshtrat është në vendin e varreve masive në Velepromet, vend ku Ushtria Jugosllave (JNA) më 1991 i kishte zhvendosur Varrezat e Reja “si pjesë e pastrimit”, nga ku u zhvarrosën në vitin 1998 dhe që kryesisht u identifikuan.

21 Korrik 2020

Në Rujishte afër Vishegradit, në lindje të Bosnjës, janë gjetur eshtrat e një personi të vrarë në luftën e kaluar. Besohet se viktima është e konbësisë boshnjake që u vra në atë zonë në vitin 1992.

23 Korrik 2020

Në Tvrdula u zbulua një varr masiv. Ky vend ndodhet në zonën Rostova, Komuna Bugojno në BeH. Deri më tani, trupat e të paktën tri viktimave janë parë në këtë varr dhe bazuar në dokumentet e gjetura pranë eshtrave, ka indikacione të qarta se janë viktima të kombësisë kroate.

4 Gusht 2020

Gjatë pastrimit të terrenit në vendin Repishte, në Krizheviq afër Zvornikut, në lindje të BeH lindore, u gjetën eshtrat e të paktën një personi. Besohet se mund të jetë një viktimë boshnjake që u vra në atë vend më 1995.

6 Gusht 2020

Eshtrat e të paktën një personi u gjetën në Mitrovicë.

27 Gusht 2020

Një viktimë e luftës, u gjet në vendin Rudo, komuna Rogatica në BeH. Besohet se bëhet fjalë për viktimë boshnjake që u vra në këtë zonë në 1992.

2 Shtator 2020

Në vendin e Duboki Potok, pjesë e Komunës Skender Vakuf në BeH, u gjetën mbetjet mortore të së paku një viktime. Dyshohet se eshtrat që u gjetën, mund t'i përkasin një viktime boshnjake nga zona Kotor-Varosh.

3 Shtator 2020

Eshtrat e të paktën një personi u gjetën në Mitrovicë.

3 Shtator 2020

Eshtrat e një viktime të luftës së kaluar u zbuluan zonën e Foҫës, në BeH. Besohet se eshtrat e gjetur mund t'i përkasin një viktime boshnjake që u vra në këtë zonë në vitin 1992.

2 Tetor 2020

Eshtrat e një personi u zbuluan në vendin e Shariҫa Brdo, që ndodhet në Komunën e Travnikut, në Bosnjë. Viktima është nga nacionaliteti serb.

9 Tetor 2020

Mbetjet mortore të një viktime të luftës, u gjetën gjatë pastrimit të terrenit në vendin Glibovi në Buçinoviq, komuna e Srebrenicës në BeH. Supozohet se bëhet fjalë për një viktimë të kombësisë boshnjake që u vra në këtë lokalitet më 1995.

14 Tetor 2020

Në komunën e Novo Gorazhdës në BeH, u gjetën mbetje eshtrash të së paku tri viktimave të luftës. Besohet se këto janë viktima që u zhdukën më 1992 në këtë zonë.

16 Tetor 2020

Në Mitrovicë u gjetën eshtrat e të paktën dy personave.

16 Tetor 2020

Në Volavica, në Komunën e Bratunacit në lindje të BeH, u gjetën eshtrat e dy personave. Besohet se eshtrat e gjetura u përkasin viktimave të kombësisë boshnjake.

21 Tetor 2020

Në Komunën e Istogut u gjetën mbetjet e të paktën dy personave.

27 Tetor 2020

Një viktimë e luftës u zhvarros në vendin Sikiriq, Komuna Bratunac, në Bosnjën lindore. Besohet se bëhet fjalë për një viktimë boshnjake që u zhduk në këtë zonë në vitin1992.

29 Tetor 2020

Në Mitrovicë u gjetën eshtrat e të paktën dy personave.

30 Tetor 2020

Në Skenderaj u gjetën mbetjet e dy personave.

9 Nëntor 2020

Disa eshtra të së paku dy viktimave të luftës, u gjetën gjatë një gërmimi që përfundoi në lokacionin Gostoviq afër Kamenicës, që gjendet në Komunën Zavidoviq të Bosnjës qendrore. Dyshohet se janë viktima të kombësisë serbe nga Vozusha që u zhdukën në vitin 1995.

11 Nëntor 2020

Disa eshtra të dy viktimave të luftës, u zhvarrosën në vendin Miholevina, Komuna e Srebrenicës, në lindje të BeH. Këto janë mbetjet mortore të një burri dhe një gruaje, që besohet të jenë të kombësisë boshnjake.

12 Nëntor 2020

Një varr masiv u zbulua gjatë një ekshumimi në Kraglivoda, në Komunën e Srebrenicës në BeH. Trupat e plotë të të paktën tri viktimave u gjetën aty, duke përfshirë edhe veshmbathjet e tyre. Ka indikacione të qarta se këto janë viktima boshnjake që u vranë më 1993 në këtë zonë.

12 Nëntor 2020

Eshtrat e dy viktimave të luftës u gjetën gjatë procesit të gërmimit në komunat e Ollovo dhe Gornji Vakuf - Uskoplje në pjesën qendrore të Bosnjë e Hercegovinës. Dyshohet se bëhet fjalë për viktima të kombësisë boshnjake që u zhdukën në këtë zonë më 1994.

16 Nëntor 2020

Eshtrat e viktimave të dyshuara shqiptare nga Kosova u gjetën në guroren e Kizhevakut, në jugperëndim të Serbisë. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Veljko Odaloviq, deklaroi më 18 nëntor se në bazë të informacioneve, besohet se aty janë të varrosur 15 deri në 17 persona. Departamenti i Krimeve të Luftës i Gjykatës së Lartë në Beograd, më 18 nëntor, ka lëshuar një urdhër për zhvarrosjen e tyre.