E martë, shtator 02, 2014 Kosova 19:04

MONITOR

Të korruptuarit e pandëshkuar

Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë, konsiderojnë se zyrtarët e lartë apo bashkëpunëtoret e tyre vazhdojnë të jenë imunë ndaj hetimeve rreth pasurisë së tyre.

Ilustrim ©Shutterstock

Politikanët, kategoria më e pasur

Kosova edhe pse konsiderohet si një vend i vogël dhe i varfër, megjithatë ka zyrtarë dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës të cilët janë milionerë.


Lexoni më shumë

 • Korrupsion në sektorin e energjisë

  Niveli i lartë i korrupsionit vazhdon të mbetet pengesë serioze për sistemin e qëndrueshëm të energjisë në Evropën Juglindore, thuhet në studimin e bërë nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim në Kosovë.

  Deklarimi i pasurisë, vetëm formalitet

  Deklarimi i pasurisë tek Agjencia e Kosovës Kundër Korrupsionit nga ana e zyrtarëve të lartë duket të jetë vetëm një formalitet është thënë sot në një raport të prezantuar nga Grupi për Studime Juridike e Politike në Prishtinë.

  S’dihet burimi i parave

  Në institucionet financiare në Kosovë për çdo transaksion mbi 10 mijë euro, duhet të tregohet burimi i mjeteve. Por ekspertë për cështje ekonomike, thonë se autoritetet kompetente duhet të identifikojnë burimin e parave, sepse në këtë mënyrë ndalohet shpëlarja e parasë.

  Paraja publike, "e papërfillshme"

  Mungesa e transparencës në institucionet publike për mënyrën e shpenzimit të buxhetit, tregon qartë se në Kosovë mund të ketë keqpërdorim të parasë publike, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile.
 • Shumë raste, pak ndëshkime

  Rastet e dyshuara për korrupsion të nivelit të lartë nuk janë duke u trajtuar si duhet nga ana e sistemit prokurorial në vend, konsiderojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare.

  Pak hetime, më pak kallëzime penale

  Rastet e raportuara për dyshime të korrupsionit në Agjencinë Kundër Korrupsion, gjatë vitit 2013, kanë shënuar rritje, thanë drejtues të agjencisë, gjatë publikimit të raportit vjetor të punës.

  Ndjekje e ngathtë penale kundër korrupsionit

  Lëndët që kanë të bëjnë me korrupsion, që i kanë në shqyrtimi prokuroritë e vendit, nuk janë raste faktike me nivelin e larte të korrupsionit në Kosovë, konsiderojnë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare.

  Sistemi i prokurimit, burim i korrupsionit

  Mungesa e monitorimit të shpenzimit të parasë publike, bën që mundësitë për korrupsion në shumë institucione të jenë shumë të mëdha, thanë disa deputetë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të institucioneve të ndryshme.


Theodore Roosevelt, president amerikan (1858 - 1919)

"Asnjë person që është i korruptuar dhe asnjë person që injoron korrupsionin te të tjerët, nuk mund ta bëjë detyrën që i takon në një komunitet".

Merrni Pjesë

Nëpërmjet kësaj platforme, ju ftojmë të ndani informacionet që keni, për të raportuar mbi përvojën tuaj në fushën e korrupsionit. Klikoni këtu për të hapur faqen e shkarkimit.

FOL platforma

Klikoni këtu për të parë platformën e hartuar nga Lëvizja FOL për deklarimin dhe krahasimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë nga viti 2010 deri në vitin 2012.
Partner Media