Ndërlidhjet

Rregulla dhe dënime të reja trafiku në Kosovë

Rregulla dhe dënime të reja trafiku në Kosovë

Nga 3 prilli 2024, në Kosovë nis së zbatuari Ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, i cili ka për qëllim veçanërisht rritjen e sigurisë rrugore dhe mbrojtjen e jetës, shëndetit dhe pronës së pjesëmarrësve në trafik - dhe parasheh masa më të ashpra ndëshkuese për kundërvajtësit.

Gjobë:

150 euro

200 euro, konfiskim targash

për personin fizik (kur regjistrimi

ka skaduar për jo më gjatë se 30 ditë)

500 euro, konfiskim targash

për personin juridik (kur regjistrimi

ka skaduar për jo më gjatë se 30 ditë)

Konfiskim i mjetit nëse regjistrimi

ka skaduar për më shumë se 30 ditë

100 euro, 1 pikë negative

(për herë të parë)

200 euro, ndalim vozitjeje

për 3 muaj, 2 pikë negative

(për herë të dytë)

500 euro, ndalim vozitjeje

për 6 muaj, 3 pikë negative

(pas herës së dytë)

20 euro për tejkalim shpejtësie

për 5-10 km/h

40 euro për tejkalim shpejtësie

për 10-20 km/h

60 euro për tejkalim shpejtësie

për 20-30 km/h

20 euro për tejkalim shpejtësie

për 10-20 km/h

200 euro, ndalim vozitjeje për 3 muaj,

3 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për 30-50 km/h

40 euro për tejkalim shpejtësie

për 20-30 km/h

300 euro, ndalim vozitjeje për 6 muaj,

3 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për 50-70 km/h

150 euro, 2 pikë negative për tejkalim

shpejtësie për 30-50 km/h

400 euro, ndalim vozitjeje për 9 muaj,

4 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për 70-100 km/h

300 euro, ndalim vozitjeje për 3 muaj,

3 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për 50-100 km/h

500 euro, ndalim vozitjeje për 12 muaj,

5 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për mbi 100 km/h

500 euro, ndalim vozitjeje për 6 muaj,

5 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për mbi 100 km/h

Gjobë:

150 euro

200 euro, konfiskim targash

për personin fizik (kur regjistrimi

ka skaduar për jo më gjatë se 30 ditë)

500 euro, konfiskim targash

për personin juridik (kur regjistrimi

ka skaduar për jo më gjatë se 30 ditë)

Konfiskim i mjetit nëse regjistrimi

ka skaduar për më shumë se 30 ditë

100 euro, 1 pikë negative

(për herë të parë)

200 euro, ndalim vozitjeje

për 3 muaj, 2 pikë negative

(për herë të dytë)

500 euro, ndalim vozitjeje

për 6 muaj, 3 pikë negative

(pas herës së dytë)

20 euro për tejkalim shpejtësie

për 5-10 km/h

40 euro për tejkalim shpejtësie

për 10-20 km/h

60 euro për tejkalim shpejtësie

për 20-30 km/h

20 euro për tejkalim shpejtësie

për 10-20 km/h

200 euro, ndalim vozitjeje për 3 muaj,

3 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për 30-50 km/h

40 euro për tejkalim shpejtësie

për 20-30 km/h

300 euro, ndalim vozitjeje për 6 muaj,

3 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për 50-70 km/h

150 euro, 2 pikë negative për tejkalim

shpejtësie për 30-50 km/h

400 euro, ndalim vozitjeje për 9 muaj,

4 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për 70-100 km/h

300 euro, ndalim vozitjeje për 3 muaj,

3 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për 50-100 km/h

500 euro, ndalim vozitjeje për 12 muaj,

5 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për mbi 100 km/h

500 euro, ndalim vozitjeje për 6 muaj,

5 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për mbi 100 km/h

Gjobë:

150 euro

100 euro, 1 pikë negative (për herë të parë)

200 euro, ndalim vozitjeje për 3 muaj,

2 pikë negative (për herë të dytë)

500 euro, ndalim vozitjeje për 6 muaj,

3 pikë negative (pas herës së dytë)

200 euro, konfiskim targash për personin fizik

(kur regjistrimi ka skaduar për jo më gjatë se 30 ditë)

500 euro, konfiskim targash për personin juridik

(kur regjistrimi ka skaduar për jo më gjatë se 30 ditë)

Konfiskim i mjetit nëse regjistrimi ka skaduar

për më shumë se 30 ditë

20 euro për tejkalim shpejtësie për 5-10 km/h

40 euro për tejkalim shpejtësie për 10-20 km/h

60 euro për tejkalim shpejtësie për 20-30 km/h

200 euro, ndalim vozitjeje për 3 muaj, 3 pikë

negative për tejkalim shpejtësie për 30-50 km/h

300 euro, ndalim vozitjeje për 6 muaj, 3 pikë

negative për tejkalim shpejtësie për 50-70 km/h

400 euro, ndalim vozitjeje për 9 muaj, 4 pikë

negative për tejkalim shpejtësie për 70-100 km/h

500 euro, ndalim vozitjeje për 12 muaj, 5 pikë

negative për tejkalim shpejtësie për mbi 100 km/h

20 euro për tejkalim shpejtësie për 10-20 km/h

40 euro për tejkalim shpejtësie për 20-30 km/h

150 euro, 2 pikë negative për tejkalim shpejtësie

për 30-50 km/h

300 euro, ndalim vozitjeje për 3 muaj, 3 pikë

negative për tejkalim shpejtësie për 50-100 km/h

500 euro, ndalim vozitjeje për 6 muaj, 5 pikë

negative për tejkalim shpejtësie për mbi 100 km/h

XS
SM
MD
LG