Ndërlidhjet

Veturat në Ballkan: Ku përdoren më së shumti?

Veturat në Ballkan: Ku përdoren më së shumti?

Mali i Zi ka më së shumti automjete pasagjerësh për çdo 1.000 banorë në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa Kosova renditet e fundit në rajon për sa i përket shkallës së motorizimit të veturave për udhëtarë.

Numri i veturave për çdo 1.000 banorë

369

Mali i Zi

Serbia

344

Maqedonia e Veriut

263

Bosnja e Hercegovina

262

226

Shqipëria

182

Kosova

Serbia

Serbia

Serbia

Bosnja e

Bosnja e

Bosnja e

Hercegovina

Hercegovina

Hercegovina

Mali i Zi

Mali i Zi

Mali i Zi

Kosova

Kosova

Kosova

Maqedonia

Maqedonia

Maqedonia

e Veriut

e Veriut

e Veriut

182

369

Shqipëria

Shqipëria

Shqipëria

Shënim: Të dhënat për Kosovën janë nga viti 2021, ndërsa për të gjitha vendet e tjera janë nga viti 2022.

Numri i veturave për çdo 1.000 banorë

369

Mali i Zi

344

Serbia

Maqedonia e Veriut

263

Bosnja e Hercegovina

262

226

Shqipëria

182

Kosova

Serbia

Serbia

Serbia

Bosnja e

Bosnja e

Bosnja e

Hercegovina

Hercegovina

Hercegovina

Mali i Zi

Mali i Zi

Mali i Zi

Kosova

Kosova

Kosova

Maqedonia

Maqedonia

Maqedonia

e Veriut

e Veriut

e Veriut

182

369

Shqipëria

Shqipëria

Shqipëria

Shënim: Të dhënat për Kosovën janë nga viti 2021, ndërsa për të gjitha vendet e tjera janë nga viti 2022.

Numri i veturave për çdo 1.000 banorë

369

Mali i Zi

344

Serbia

Maqed. e Veriut

263

Bosnja e Hercego.

262

226

Shqipëria

182

Kosova

Serbia

Serbia

Serbia

Bosnja e

Bosnja e

Bosnja e

Hercegovina

Hercegovina

Hercegovina

Mali i Zi

Mali i Zi

Mali i Zi

Kosova

Kosova

Kosova

Maqedonia

Maqedonia

Maqedonia

e Veriut

e Veriut

e Veriut

182

369

Shqipëria

Shqipëria

Shqipëria

Shënim: Të dhënat për Kosovën janë nga viti 2021, ndërsa për të gjitha vendet e tjera janë nga viti 2022.

XS
SM
MD
LG