Ndërlidhjet

Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]


Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]


(14) cakton mandatarin për formimin e Qeverisë, pas propozimit të partisë politike ose të koalicionit, që përbën shumicën e Kuvendit;
XS
SM
MD
LG