Ndërlidhjet

Rreth 230 vdekje në vit, nga sulmi në tru


Ilustrim

Vdekshmëria nga aksidenti vaskular trunor ose siç njihet në gjuhën popullore “pika në tru”, vazhdon të jetë njëra prej shkaqeve kryesore për vdekjen e pacientëve me probleme neurologjike.

Në Klinikën e Neurologjisë gjatë vitit 2013, kanë qenë të hospitalizuar 1115 raste të pacientëve me këtë sëmundje, prej te cilëve 228 kanë përfunduar me vdekje.

Nexhmedin Shala, Drejtor i Klinikës së Neurologjisë, njëherësh Sekretar i Shoqatës së Neurologëve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për trajtimin e kësaj sëmundje nevojitet buxhet shtesë.

“Çështja tjetër sfiduese është se ne për këtë vit nuk kemi të ndarë buxhet edhe pse ekziston stafi i kualifikuar , mirëpo pengesat janë të natyrës thjeshtë politike. Politika duhet të mendojë për këtë çështje, e para duhet të mendojnë për njerëzit e vet".

"Në aspektin gjeografik dhe të infrastrukturës, Kosova i takon një grupi ku trajtimi mund të aplikohet, pasi që çdo qendër regjionale larg Prishtinës është më së largu një orë e gjysmë, andaj koha ku mund të intervenohet është tre orë dhe çdo qendër mund ta mbërrij këtë hapësirë kohore", ka theksuar Shala.

Ndërkaq drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, ka bërë të ditur se klinika përkatëse merret me trajtimin e patologjive të kësaj fushe, por dihet se disa sëmundje që lidhen me sistemin kardiovaskular dhe atë nervor, paraqesin probleme jo vetëm në shëndetësinë kosovare, por edhe për shtetet e zhvilluara.

“Ajo çka është me rëndësi është se profesionistët shëndetësor përkrahen në zhvillimin e protokolleve mjekësore, që mundësojnë që patologjitë e kësaj natyre ashtu siç trajtohen në vendet evropiane të trajtohen edhe tek ne”.

“Natyrisht shëndetësia kosovare është në një teren më specifik sa i përket disa çështjeve, por në kuadër të strategjive sektoriale shëndetësore në kuadër të strategjive për avancimin e shërbimeve, punohet në të gjitha drejtimet në mënyrë që ato shërbime shëndetësore për fusha përkatëse që ofrohen në shtetet që e kanë të zhvilluar shëndetësinë, gradualisht përsosen edhe në vendin tonë”, ka shtuar Hoti.

Ndryshe Shoqata e Neurologëve të Kosovës dhe Klinika e Neurologjisë e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, shprehë nevojën e vetëdijesimit të popullatës por edhe të personelit mjekësor për masat parandaluese të kësaj sëmundjeje dhe njëkohësisht kërkon nga autoritetet shtetërore rritjen e mbështetjes për profesionistët, në luftë kundër kësaj sëmundjeje.

Nexhmedin Shala ka theksuar se edhe Kosova i ka dhënë rëndësi kësaj sëmundjeje, me anë të aktiviteteve të ndryshme.

“Në vendet e zhvilluara të botës, kjo sëmundje ka filluar të zhvendoset në vendin e katërt të vdekshmërisë për shkak të procedurave moderne diagnostikuese dhe trajtuese që i aplikojnë vendet e zhvilluara.Kosova i ka dhënë rëndësi kësaj sëmundjeje, duke e shënuar edhe ditën botërore me aktivitete të ndryshme, për vetëdijesimin e popullatës lidhur me pikën në tru.

"Kjo për shkak të problemeve që len pas vetes kjo sëmundje dhe invaliditetin që e bartin këta pacientë, por edhe për shkak të peshës dhe rëndesës që familjet dhe shteti përballen me riaftësimin e personave të prekur me këtë sëmundje”, ka shtuar Shala.

Sidoqoftë, në Kosovë vdekshmëria nga kjo sëmundje, është në vendin e tretë, krahasuar me vendet e zhvilluara që është zhvendosur në vendin e katërt për nga vdekshmëria.

XS
SM
MD
LG